Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

9318 0c3f 500
Reposted frompheebs pheebs viakrajes1993 krajes1993
somemistakes
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viakerosine kerosine

September 04 2017

somemistakes
Reposted fromgruetze gruetze viayanek yanek
somemistakes
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viayanek yanek

August 22 2017

somemistakes
3213 1de9 500
Tatry 17.08.2017
Reposted byoutofmyhead outofmyhead
somemistakes

August 21 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

somemistakes
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadalena badalena
somemistakes
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viabadalena badalena

August 20 2017

somemistakes
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
somemistakes
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
somemistakes
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
somemistakes
8177 9cc3 500
somemistakes
8154 9fc6 500
Wygrałam.
Reposted byciarkaczoofajnychnielubiecorvaxgretsiisarazationkrzysktoskalattepartyhardorgtfovertheerbesomeoneelsekoszmarekchowchowxalMezamepotrzaskpanimrukGunToRunoxygeniumendlesslove16zdjeciahujastrzepynaturalgingerfckitsokosokopartyhardorgtfodiviBloodEvekhalsowamakingmovieslekkaprzesadaWicherkhalcongreveupintheskymuviellamkejtWpiwnicyUdziadkawalkthemooncorazblizejasiekxpbeliveinmeniekoniecznieomnieshameonyoubitchholymolykrajes1993tishkaPaseroVirusKretbehciokita

July 06 2017

somemistakes
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viasatyra satyra

July 05 2017

Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaplugss plugss
somemistakes
7179 c998 500
Reposted frombanitka banitka viaplugss plugss
somemistakes
Piszę, a ty ani me ani be, zrozum ranisz i hańbisz mnie.
— Taco Hemingway - Mięso
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viaplugss plugss
somemistakes
[...] kobiety są zawsze szczere, nawet w fałszu, bo zawsze są posłuszne jakiemuś naturalnemu uczuciu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl